индекс

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я
търсене
Česky
Deutsch
English
Bulgarian
Slovenčina

безопасност

Условия, свободни от опасност или заплаха от вреда. Мебелите и съставните им конструктивни елементи не трябва да излагат на опасност потребителите и производителите.