индекс

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я
търсене
Česky
Deutsch
English
Bulgarian
Slovenčina

маса за TV

Масивна или подвижна маса за поставяне на телевизионен приемник или друго оборудване за домашно развлечение, също известна като “аудиовизуална маса”. Често с пространство за съхранение.