Register hesiel

A | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | Ň | O | P | Q | R | S | Š | T | Ť | U | V | W | X | Y | Z | Ž
Hľadať
Česky
Deutsch
English
Bulgarian
Slovenčina

Certifikát výroby nábytku

Osvedčenie vydané autorizovanou alebo akreditovanou osobou o tom, že rozhodujúce znaky výrobného systému sú v súlade s technickými požiadavkami na výrobky, s normou alebo s iným technickým predpisom.