индекс

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я
търсене
Česky
Deutsch
English
Bulgarian
Slovenčina

слоеста дървесина

Вид дървесна плоча, произведена от слепени тънки слоеве фурнири листове, чиито направления на влакната най-често са разположени взаимноперпендикулярно.