технически предписания

Регламенти

Проектирането и производството на висококачествени мебели е в основата на търговския успех на всеки бизнес. Поради това е необходимо да има обзор на всички регламенти, които се прилагат за мебелите, тяхната безопасност и използване. Изискванията могат да бъдат включени в законодателството (регламентите), и най-вече в националните и европейски норми (стандарти).

Обзорът на документите, съдържащи изисквания по отношение на мебелите в страните партньори, може да бъде важен инструмент за производители, дизайнери, както и за търговски дружества.

Този обзор може да бъде особено полезен за преподавателите и техните ученици и студенти, които ще научат в хода на обучението си как да работят в съответствие с техническите изисквания и така да избегнат бъдещи проблеми с качеството на своите продукти.

Влезте в Регламенти, като кликнете върху иконата.

На разположение сме за всякакви въпроси на: info@e-furniture.info