E-learning

Virtuální dům

E-learning

Flexibilní vzdělávací metody je využito ve třetím prvku naší vzdělávací skládačky.

E-learning využívá rozsáhlé databáze nábytkářských výrobků, která obsahuje ty podstatné prvky, vyskytující se běžně v interiéru domu/bytu, kanceláře, ordinace a dalších prostor.

V E-learningu dostane odpověď na otázku, které normy a technické předpisy se vztahují ke konkrétnímu typu nábytku. Také se zde dozvíte o rozdílných typech prostor a jejich zařazení z hlediska bezpečnosti. Autoři se snažili zařadit všechny nejběžnější typy prostor a jejich vybavení.

E-learning názorným způsobem ukazuje aplikaci norem v praxi a také patřičně zdůrazňuje jejich důležitost. Mnoha potížím a často i úrazům lze předejít díky znalostem požadavků, které jsou v předpisech specifikovány.

E-learning je zde prezentován formou virtuálního domu. V domě se můžete pohybovat pomocí orientačního plánku. Každý pokoj je odlišen barevně a umožňuje pohled ze 3 perspektiv – dva diagonální pohledy a jeden půdorys.

Do e-learningu vstoupíte kliknutím na ikonu.

Pro případné dotazy jsme Vám k dispozici na adrese info@e-furniture.info