Česky
Deutsch
English
Bulgarian
Slovenčina

речник

технически предписания

Е-обучение

Е-обучение

Многоезичният речник предлага изчерпателен преглед, а също и тълкуване на важни технически термини на пет езика. Речникът съдържа близо триста технически термина и имена на части от мебелировката, които обикновено могат да бъдат открити в интериора.

Речникът епредназначен за използване в производството, както и в търговските дружества. Той може да бъде използван и от ученици в професионални гимназии, студенти в технически колежи и университети. Не на последно място, той може да бъде използван като учебно средство за обогатяване на техническата лексика на чужд език.

Проектирането и производството на висококачествени мебели е в основата на търговския успех на всеки бизнес. Поради това е необходимо да има обзор на всички регламенти, които се прилагат за мебелите, тяхната безопасност и използване. Изискванията могат да бъдат включени в законодателството (регламентите), и най-вече в националните и европейски норми (стандарти).

Обзорът на документите, съдържащи изисквания по отношение на мебелите в страните партньори, може да бъде важен инструмент за производители, дизайнери, както и за търговски дружества.

Е-обучението показва примерно прилагане на стандартите на практика и подчертава добре тяхното значение. Много проблеми често могат да бъдат предотвратени с познаване на изискванията, които са посочени в регламентите.

Е-обучението дава отговор на въпроса кои стандарти и технически регламенти се прилагат за определен тип мебели и предоставя информация за различните видове помещения и тяхната класификация по отношение на безопасността. Авторите са положили максимални усилия за включване на всички често срещани типове  помещения и оборудване.