Česky
Deutsch
English
Bulgarian
Slovenčina

За проекта

Международният проект, озаглавен Интерактивен мебелен портал, е резултат от тясното сътрудничество между университет Мендел в Бърно и Институт за изпитване на текстил, с подкрепата на Клъстера на чешките производители на мебели. Проектът е финансово подкрепен от програма "Леонардо да Винчи” на ЕС , "Учене през целия живот” за 2010-2012 г.

Проектът е иницииран от необходимостта от разработване на инструменти за подкрепа на ученето през целия живот в тази област, така че да бъдат използваеми от ученици и студенти и от техните преподаватели, от експерти в производството, продажбите, както и в мебелния дизайн. Целта на проекта е да се повиши осведомеността сред професионалистите най-вече за използването на техническите регламенти и стандарти в практиката и за използването на правилната терминология в международните търговски отношения.

За постигането на тези цели, бяха избрани три основни елемента -терминологичен речник на най- използваните технически термини в мебелната промишленост, преглед на техническите регламенти и модул за електронно обучение - виртуална къща, която илюстрира прилагането на техническите изисквания в практиката.

Всички тези елементи са качени на портала www.e-furniture.info и предоставят на посетителите  изчерпателна информация на едно място.

Всички функции са достъпни в пет езикови версии – на английски, чешки, български, немски и словашки език, изготвени от партньорските организации (виж линка Партньори).

Ние вярваме, че в бъдеще тази поредица ще се разшири на други езици.

На разположение сме за всякакви въпроси на: info@e-furniture.info

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

речник

технически предписания

Е-обучение