Česky
Deutsch
English
Bulgarian
Slovenčina

O projektu

Mezinárodní projekt Interaktivní nábytkářský portál vznikl z úzké spolupráce mezi Mendelovou Univerzitou v Brně a Textilním zkušebním ústavem za podpory Klastru českých nábytkářů. Projekt byl finančně podpořen pro období 2010-2012 z EU prostřednictvím programu celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci.

Projekt byl iniciován z potřeby vytvořit podpůrné nástroje pro celoživotní vzdělávání v oboru, tak, aby byly využitelné pro studenty, ale i jejich učitele, odborníky z oblasti výroby, prodeje ale i navrhování nábytku. Projekt má za cíl zvýšit povědomí u odborné veřejnosti zejména v oblasti využití technických předpisů a norem v praxi a používání správné odborné terminologie v mezinárodních obchodních vztazích.

 

K dosažení těchto cílů byly zvoleny tři základní prvky – výkladový slovník s nejdůležitějšími odbornými výrazy nábytkářského průmyslu, přehled technických předpisů a e-learningový modul – virtuální dům, který názorně ukazuje aplikaci technických požadavků v praxi.

Všechny tyto prvky jsou umístěny na portálu www.e-furniture.info, čímž návštěvníkovi přinášejí ucelené informace na jednom místě.

Všechny již zmíněné prvky jsou k dispozici v pěti jazykových variantách – anglicky, česky, bulharsky, německy a slovensky, které byly připraveny partnerskými organizacemi (viz složka Partneři).

Věříme, že do budoucna se podaří tuto řadu rozšířit i o další jazykové mutace.

Pro případné dotazy Vám jsme k dispozici na adrese: info@e-furniture.info

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.  Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Slovník

Technické předpisy

E-learning